STEINBUSCH B.V.

Dat wat we vandaag creëren, geven we aan morgen door

Loonwerk

Voor onze dienstverlening loonwerk bent u bij ons aan het goede adres. Wij bieden onder meer:

 • het bewerken van de grond ter voorbereiding op de zaai-/pootwerkzaamheden;
 • het maken van taakkaarten ten behoeve van plaats specifiek bemesten / bekalken;
 • mest injecteren met onze zelfrijdende, gps-gestuurde mestinjecteur;
 • plaats specifiek kunstmest en kalk strooien;
 • het zaaien van bieten, granen, (soja)bonen en aardappelen middels gps;
 • spuitwerkzaamheden met onze zelfrijdende spuitmachine met behulp van drift reducerende  spuittechniek;
 • het dorsen van granen en sojabonen;
 • Ecoploegen;
 • mechanisch bestrijden van onkruid mbv cameragestuurde schoffel en eventueel toepassen van rijbespuiting.
 • het rooien van bieten en aardappelen;
 • het uitzetten van fruitplantages middels gps;
 • het trillen van palen ten behoeve van fruitplantages/hagelnetconstructies;
 • gladheidbestrijding

Grondverzet

Binnen onze dienstverlening grondverzet staan wij graag voor u klaar voor onder meer:

 • graafwerkzaamheden (mini-/ midi-/ mobiele kraan) met diverse hulpstukken;
 • aan-/afvoer grond met grondkipper;
 • aan-/afvoer water middels tank;
 • starre verreiker;
 • rolbezem

Agrifirm Plant

Depot graaninname, levering kalk en kunstmest onder de vlag van Agrifirm Plant:

Als depot van Agrifirm Plant in de gemeente Voerendaal hebben wij een zeer goed bereikbare locatie voor:

 • de inname van uw granen;
 • het leveren van diverse soorten kunstmest.

Cultuurtechnische werken

Wij kunnen voor u onder meer de volgende cultuurtechnische werken uitvoeren:

 • frezen;
 • inzaaien;
 • klepelen;
 • spitten;
 • heggen knippen;
 • waterbeheersing

Waarin onderscheiden wij ons

Waar het merendeel van de bedrijven in onze sector zich richt op het verbreden van activiteiten, maakt Steinbusch B.V. zich juist sterk door die activiteiten te doen waarin haar kracht ligt.

Door de focus op specifieke segmenten en het onderhouden van goede en professionele samenwerkingsverbanden met een aantal vertrouwde bedrijven uit de sector en aanverwante sectoren zijn wij beter in staat de juiste prioriteiten te stellen en onze mens- en machinekracht optimaal te benutten.

De stevige wortels van onze boom

Een boom die diepgeworteld is, zal voldoende voeding vinden en verder groeien. Wij hechten dan ook veel aan de wortels van ons bedrijf, onze normen en waarden.

Steinbusch B.V. is een echt FAMILIEBEDRIJF. Onze normen en waarden welke aan de basis van ons handelen liggen, gaan van generatie op generatie. Dat brengt stabiliteit en continuïteit met zich mee. Binnen ons bedrijf verlangt iedereen grote betrokkenheid van elkaar, niet alleen van onze medewerkers maar ook van onze bedrijfsleiding. Het besef dat iedereen binnen ons bedrijf op elkaar aangewezen is, is een gemeengoed binnen ons team. Dit houdt ook in dat kennis delen binnen het bedrijf vanzelfsprekend is.

Waar gaan wij naar toe

Door de afname van landbouwgrond in Nederland en door de toenemende bevolking in de wereld gaan wij verder op zoek naar technieken en kennis om de bodem zo efficiënt en effectief mogelijk te benutten zodat de volgende generaties ook de vruchten kunnen blijven plukken van dat wat de aarde, de zon en de lucht ons geeft.

NIEUWS

Blijf op de hoogte.

Bezoek onze nieuwspagina voor het laatste nieuws.

FIJN DAT U DE WEBSITE VAN STEINBUSCH B.V. BEZOEKT!

Binnen ons familiebedrijf richten wij ons op de sectoren loonwerk, grondverzet, akkerbouw en cultuurtechnische werken. Samen met ons vakbekwaam team ontzorgen wij u graag. Voor meer informatie over onze dienstverlening nodigen wij u uit om onze website te bekijken. Uiteraard staan wij u ook graag persoonlijk te woord. Voor onze contactgegevens verwijzen wij naar onze contactpagina.