Over ons

Steinbusch B.V.

De stevige wortels van onze boom

Waarin onderscheiden wij ons

Waar het merendeel van de bedrijven in onze sector zich richt op het verbreden van activiteiten, maakt Steinbusch B.V. zich juist sterk door die activiteiten te doen waarin haar kracht ligt.

Door de focus op specifieke segmenten en het onderhouden van goede en professionele samenwerkingsverbanden met een aantal vertrouwde bedrijven uit de sector en aanverwante sectoren zijn wij beter in staat de juiste prioriteiten te stellen en onze mens- en machinekracht optimaal te benutten.

De stevige wortels van onze boom

Een boom die diepgeworteld is, zal voldoende voeding vinden en verder groeien. Wij hechten dan ook veel aan de wortels van ons bedrijf, onze normen en waarden.

Steinbusch B.V. is een echt FAMILIEBEDRIJF. Onze normen en waarden welke aan de basis van ons handelen liggen, gaan van generatie op generatie. Dat brengt stabiliteit en continuïteit met zich mee. Binnen ons bedrijf verlangt iedereen grote betrokkenheid van elkaar, niet alleen van onze medewerkers maar ook van onze bedrijfsleiding. Het besef dat iedereen binnen ons bedrijf op elkaar aangewezen is, is een gemeengoed binnen ons team. Dit houdt ook in dat kennis delen binnen het bedrijf vanzelfsprekend is.

VERANDERING is een constante factor in onze bedrijfsvoering. Ons bedrijf is actief in de dynamische sectoren loonwerk, grondverzet, akkerbouw en cultuurtechnische werken. Factoren zoals de (veranderende) wensen van onze klanten, technische ontwikkelingen welke ons helpen ons werk efficiënter en effectiever uit te voeren, de stijgende behoefte aan toegankelijke netwerken (denk aan kabels, leidingen, wegen etc), het constante streven naar veilige voedselproductie, de invloeden van de wereldmarkt en de politiek, de verwachtingen van burgers en het streven naar een gezonde leef- en werkomgeving beïnvloeden ons dagelijks werk. Mee-veranderen met deze factoren is een must om ons werk voort te kunnen zetten en ons bedrijf verder te kunnen ontwikkelen.

“Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te LUISTEREN dan te praten.”

De wensen van onze klanten staan voorop. Door te beluisteren wat hen beweegt en waar onze klanten naar toe willen werken, geven wij verder richting aan de koers van ons bedrijf. Daarnaast luisteren wij naar de behoeften van ons team om het werk zo effectief en plezierig mogelijk uit te kunnen voeren. Samen met hen zoeken we naar een gezonde balans binnen de mogelijkheden van ons bedrijf.  Tot slot luisteren wij naar wat zich beweegt binnen de diverse andere betrokken, waardevolle verbanden.

Binnen ons dagelijks werk richten wij ons op de MOGELIJKHEDEN. Onze branche heeft in toenemende mate wettelijke regels en normen opgelegd gekregen. Dit zou je als een beperking kunnen zien, maar wij richten ons juist op de mogelijkheden binnen deze kaders. Dat verruimt onze blik in ons werkgebied en draagt bij aan de tevredenheid van onze relaties.

Vanuit de gedachte dat vakbekwame mensen het fundament van ons bedrijf vormen, geloven wij in het principe dat je enkel ‘RENTE’ kunt verwachten als je ook op een verantwoorde manier INVESTEERT in je ‘KAPITAAL’. Wij verlangen dan ook dat iedere vakvolwassene die binnen ons bedrijf werkzaam is, beschikt over ten minste een VCA-basis certificaat en een rijbewijs, aangevuld met kwalificaties nodig voor specifiek te vervullen werkzaamheden, zoals een spuitlicentie, een certificaat Specifieke Deskundigheid Winterdienst, een afgeronde monteursopleiding of voor de jonge werknemers een T-rijbewijs. Daarnaast versterken we elkaar door periodiek VGM-overleg in te plannen. Maar vakbekwaamheid realiseer je niet alleen door het behalen van een certificaat of diploma. Vertrouwen en ruimte geven om in een nieuwe uitdaging in te groeien of om je vaardigheden binnen je werk verder te verdiepen is minstens zo belangrijk.

DAT WAT WE VANDAAG CREËREN, GEVEN WIJ AAN MORGEN DOOR. Zorgvuldig werken met een gezond boerenverstand zorgt ervoor dat de volgende generaties ook de vruchten van een voedzame bodem kunnen plukken. Dat betekent, dat wij kiezen voor middelen die door de strenge toetsingsprocedure van de Europese Unie zijn gekomen en zijn toegelaten tot de Europese markt. Dat betekent ook dat wij binnen onze mogelijkheden steeds op zoek gaan naar nieuwe technieken die de voetafdruk op de natuur zo licht mogelijk maken. Verder nemen wij aan projecten deel welke dienen als proeftuin voor het opdoen van kennis op het vlak van bodemgebruik.

Tot slot: TROTS ZIJN OP ONS WERK. Wij nemen deel in de keten van de voedselvoorziening en daar zijn wij erg trots op.

Waar gaan wij naar toe

Door de afname van landbouwgrond in Nederland en door de toenemende bevolking in de wereld gaan wij verder op zoek naar technieken en kennis om de bodem zo efficiënt en effectief mogelijk te benutten zodat de volgende generaties ook de vruchten kunnen blijven plukken van dat wat de aarde, de zon en de lucht ons geeft.

1937

Het huidige bedrijf vindt haar oorsprong in de veehouderij en akkerbouw. De grootouders van de huidige directeur, Harry en Anna Steinbusch-Schnackers, bewoonden vanaf 15 maart 1937 de carréboererij Kruishof te Colmont.

1961

De eerste loonwerkactiviteiten zijn met de aanschaf van een Hanomag trekker, een pickup balenpers McCormick B46 en een getrokken combine Claas Columbus in 1961 van start gegaan. Al snel groeiden deze activiteiten uit tot een volwaardige tak binnen het bedrijf.

1965

In 1965 werd de eerste hydraulische kraan, een vierwielige Donelli, aangeschaft en zo zag de derde tak, het grondverzet, het eerste licht binnen het familiebedrijf.

1967

Na het overlijden van Harry Steinbusch in 1967 zette Anna Steinbusch-Schnackers het bedrijf met hulp van haar kinderen voort. In 1969 gaf zij het stokje door aan twee van haar tien kinderen, Pierre en Jo Steinbusch.

1970

Het bedrijf groeide verder en in 1970 werd de eerste machineloods gerealiseerd. In het daaropvolgende jaar werd de werkplaats erbij gebouwd.

Door de groei van de loonwerk- en grondverzetactiviteiten nam langzaam aan de veestapel af.

1975

De tot dat moment in de rechtsvorm van een vennootschap onder firma geëxploiteerde onderneming van de broers Steinbusch werd op 16 oktober 1975 ingebracht in de door hen opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Loonbedrijf Steinbusch B.V.

1985

In die tijd werd de derde generatie Steinbusch langzaamaan actief binnen het bedrijf. Met name de jongste telg van Jo Steinbusch, Ruud Steinbusch, toonde veel belangstelling voor alles wat zich machinaal voortbewoog en voor de gewassen op het land. De boerderij en alles wat daarom heen gebeurde was zijn speelveld. Het was dan ook niet zo moeilijk om te bedenken wat Ruud Steinbusch wilde worden

1998

In 1998 trad Pierre Steinbusch formeel uit het bedrijf terug om zo ruimte te maken voor de volgende generatie. Vanaf dat moment zette Ruud Steinbusch als mede-eigenaar, samen met zijn vader Jo, het bedrijf voort.

2013

Vijftien jaar lang werkten vader en zoon Steinbusch samen met dezelfde gedrevenheid aan de verdere uitbouw van ons bedrijf. In december 2013 droeg Jo Steinbusch diens aandeel in het bedrijf aan Ruud Steinbusch over. Tot op de dag van vandaag treedt Jo Steinbusch op de achtergrond nog steeds als vaste klankbord binnen het bedrijf op.

Binnen het huidige bedrijf kent Steinbusch B.V. vier hoofdtakken: loonwerk, grondverzet, akkerbouw en cultuurtechnische werken.  Daarnaast vormt Steinbusch B.V. een servicepunt onder de vlag van Agrifirm Plant.

Met een vakbekwaam en gedreven team dat steeds op zoek is naar de mogelijkheden binnen de gestelde kaders ziet Steinbusch B.V. iedere uitdaging met vertrouwen tegemoet.